WAŻNE TERMINY

Z

Rejestracja online do udziału w Konferencji możliwa będzie
od dnia 15 listopada 2022  do dnia 22 marca 2023

Z

Zgłoszenia do Sesji Plakatowej będą możliwe
do dnia 15 lutego 2023

Z

Do udziału w Wydarzeniu na żywo (stacjonarnie) zapraszamy zaszczepionych lekarzy, rehabilitantów, fizjoterapeutów oraz personel pielęgniarski !

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

Sekcja Limfologiczna PTF organizuje kolejną, IV Konferecję Limfologiczną: „Limfologia i Obrzęki Limfatyczne 2023”. Konferencja odbędzie się w trybie stacjonarnym we Wrocławiu 24-25 marca 2023.

Tematyka konferencji obejmie aktualne informacje na temat etiopatogenezy, diagnostyki i leczenia obrzęków limfatycznych i tłuszczowych. Zaproszeni wybitni eksperci krajowi i zagraniczni podzielą się najnowszymi informacjami dotyczącymi diagnostyki i leczenia obrzęków limfatycznych u dorosłych i dzieci oraz obrzęków tłuszczowych. Będziemy mieli okazję poznać najnowsze odkrycia w genetyce obrzęków limfatycznych i ich wpływ na wybór terapii, a także zapoznać się z nowymi możliwościami terapii obrzęków.

Wśród zaproszonych wykładowców zagranicznych będą między innym: Francesco Boccardo, Pinar Borman, Hakan Brorson, Evangelos Dimakakos, Joseph Harfousche,  Sandro Michelini, Christine Moffat, Arun Rekha, Wiliam Reppici, Stanley Rockson, , FranzJoseph Schingale.

Planujemy również krótkie prezentacje polskich ośrodków zajmujących się kompleksowym leczeniem obrzęków limfatycznych. W trakcie konferencji będą organizowane między innymi warsztaty kompresjoterapii, podstaw drenażu limfatycznego, diety ketogennej, limfografii ICG.
Konferencja jest kierowana do lekarzy różnych specjalizacji, którzy są zainteresowani tematyką limfologii oraz do fizjoterapeutów, rehabilitantów a także personelu pielęgniarskiego.

 

Serdecznie zapraszam

Prof. dr hab. Andrzej Szuba
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Naukowego

INFORMACJE

DATA I MIEJSCE / INFORMACJE JAK DOJECHAĆ

 24-25 marca 2023 r.

MIEJSCE/VENUE:

Novotel Wrocław Centrum
ul. Powstańców Śląskich 95

 

 

KOMITET NAUKOWY i ORGANIZACYJNY

Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Szuba
Kierownik Katedry i Kliniki Angiologii, Diabetologii i Nadciśnienia Tętniczego UMW
Przewodniczacy Sekscji Limfologii Polskiego Towarzystwa Angiologicznego

OPŁATY
zakres | data do 31.12.2022 od 1.01.2023 na miejscu
FEE dla lekarza 400 PLN 450 PLN 500 PLN
FEE dla fizjoterapeuty/rehabilitanta 300 PLN 350 PLN 400 PLN
FEE dla personelu pielęgniarskiego 200 PLN 250 PLN 300 PLN

 

OPŁATA FEE OBEJMUJE:

 • udział w sesjach naukowych oraz firmowych w dniach 24-25 marca 2023
 • udział w sesji plakatowej
 • wstęp na wystawę sprzętu medycznego i leków
 • materiały konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • posiłki konferencyjne w czasie trwania wydarzenia

 

DANE DO PRZELEWU:
ALFA EVENT SP. Z O.O.

ul. Stefana Żeromskiego 62 / 2, 50-312 Wrocław

ING Bank Śląski 42 1050 1575 1000 0090 8157 0930

Tytuł przelewu: imię i nazwisko uczestnika oraz numer proformy

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.Osobom, które się zarejestrowały jednak nie dokonały wpłaty do dnia rozpoczęcia Konferencji Organizator nie gwarantuje miejsca na Konferencji. Rezygnację z udziału w Konferencji można zgłosić wyłącznie drogę mailową, na adres: biuro@alfaevent.pl

Nota prawna: KONFERENCJA  jest skierowana tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 499).

SESJA PLAKATOWA

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania ciekawych prezentacji plakatowych! Termin przesyłania abstraktów to 15 luty 2023.

 1. Prace mogą być zgłaszane w formie abstraktów do prezentacji plakatowej. 
 2. Abstrakt można zgłosić do dnia 15 lutego 2023 za pośrednictwem formularza w trybie on-line, a w przypadku problemów dopuszczalne jest także zgłoszenie abstraktu drogą e-mailową pod adres biuro@alfaevent.pl. 
 3. Nadesłane prace zostaną poddane ocenie recenzentów wybranych z grona Komitetu Naukowego Konferencji, a decyzja o ich przyjęciu i zakwalifikowaniu do prezentacji plakatowej, zostanie przesłana osobom zgłaszającym drogą elektroniczną najpóźniej do 28 lutego 2023.
 4. Wraz z potwierdzeniem przesłane zostaną wszelkie szczegóły dotyczące przygotowania prezentacji na Konferencję.
 5. Prace przygotowane w języku polskim i angielskim powinny być przygotowane według następującego schematu: Tytuł, Autor/Autorzy, Afiliacja (dotyczy wszystkich autorów), Streszczenie.
 6. Streszczenie powinno zawierać: Wstęp, Materiał i metody, Wyniki i wnioski. Streszczenie nie powinno przekraczać 2200 znaków.

 

ORGANIZATOR


________________________________________________

WSPÓŁORGANIZATOR MERYTORYCZNY:

 

FIRMY / WYSTAWCY / SPONSORZY

Szanowni Państwo, jeśli chcielibyście zaprezentować się, swoją Firmę, czy produkt, podczas targów towarzyszących naszej Konferencji Naukowej, chętnie prześlemy personalizowaną ofertę udziału.

Zapraszamy do kontaktu mailowego: biuro@alfaevent.pl, ak@alfaevent.pl
lub prosimy o telefon:
+48 508 203 631 lub +48 514 837 352

ZAKWATEROWANIE

Zapraszamy do skorzystania z oferty hotelowej

HOTEL NOVOTEL & IBIS CENTRUM WROCŁAW

ul. Powstańców Śl. 95, Wrocław
(miejsce obrad)

OFERTA SPECJALNA:

RABAT 15% od ceny dnia na hasło: LIMFA 2023
Rezerwacje telefoniczne 71 7224960 lub mailowe HA073-RE@accor.com.

_____________________________

PATRONATY MEDIALNE

 

 

 

SPONSORZY | PARTNERZY KONFERENCJI

Zarejestruj się już dziś!

Nota prawna: tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 499).

KONFERENCJA ROZPOCZNIE SIĘ ZA

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Biuro Organizatora:

Alfa event Sp. z o.o.

ul. Stefana Żeromskiego 62/2
50-312 Wrocław
e-mail: biuro@alfaevent.pl
www.alfaevent.pl
NIP: 8982274966
KRS: 0000959611